Från och med i dag 1 september är jag installerad i min nya lokal på Hyvelgatan 12.

Telefonnummer och mail är samma som tidigare.

Lokalen ligger ovanför Databyrån, uppgång mellan Databyrån och Mels, följ de lila EmMassageskyltarna.