För företag

Massage är friskvård

Från 1 januari 2004 räknas massage som friskvård. Riksdagen har beslutat att all personal på företag kan erbjudas massage utan att förmånsbeskattas.

Beslutet gör det enklare att anlita massörer, för att förebygga stress och ohälsa på arbetsplatsen. Massage hjälper Er personal att bli piggare, gladare och effektivare!

Jag erbjuder Ert företag ett fast abonnemang på personalmassage. Ge din personal en uppmuntran och ett bevis på uppskattning samtidigt som de får friskvård. Massagen är avdragsgill för företaget.

Man vet att statisk arbetsställning och stress orsakar belastningsskador och ineffektivitet.

Arbetsgivare kan välja mellan att betala hela kostnaden för massage, eller att subventionera en del av den. Mer information finns på www.riksdagen.se
Proposition nr: 2002/03-123

Vanligtvis skrivs ett kontrakt omfattande ett antal personer per gång och hur ofta jag ska komma till er. Kontraktet kan löpa på 3 år, med 6 månaders provtid och 3 månaders uppsägningstid. Eller 1 år, med 3 månaders uppsägningstid.

För skräddarsydda lösningar för just Ert företag, kontakta mig.